Taisho & 7 Package Technology Co.,Ltd. (TS7 ) Taisho & 7 Package Technology Co.,Ltd. (TS7 )

TAISHO & 7 PACKAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. (TS7 )

Trụ sở – 26-28, Tân Tạo, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại ( +84 ) – 28 3754 5849

 

LIÊN HỆ

    LIÊN HỆ QUA ĐIỆN THOẠI/EMAIL

    • Mr.Tuấn (Tiếng Việt/Nhật)

    •  
    Liên Hệ